­

Heinäkallion leirikoti on vuosien kuluessa kehittynyt entisestä maatilasta nykyaikaiseksi, mutta kodikkaaksi leirikodiksi.

Vuonna 1971 Martta ja Selma Heinänen luovuttivat kotinsa, hämäläisen maalaistalon ulkorakennuksineen ja peltoineen (n. 6,4 ha) Lestadiolaisten Lähetysyhdistysten Keskusliitolle (nyk. Uusheräyksen Keskusliitto ry) leiritoimintaa varten. Paikalle annettiin nimeksi Heinäkallio, mikä viittaa toisaalta maatilan luovuttajiin, toisaalta maaperään, mille rakennus on rakennettu. Pää- ja ulkorakennusten sisätilat muutettiin leiritoimintaan sopiviksi, mutta ulkonaisesti rakennukset säilyttivät entisen, maalaismaisemaan hyvin sopivan ilmeensä. Leiritoiminta alkoi kesällä 1972.

Toiminta painottui 1990-luvulle saakka kesäaikoihin ja omaan leiritoimintaan. Tilojen nykyaikaistamista ja laajentamista oli suunniteltu pitkään ja 1990-luvun alussa alettiin tositoimiin. Ensin laajennettiin päärakennus yli kaksi kertaa suuremmaksi, jolloin saatiin kovasti kaivattu kunnon sali.

Leirikodille alkoi vähitellen löytyä halukkaita käyttäjiä myös herätysliikkeen ulkopuolelta ilman mainostamista, niin että toiminta laajentui myös talviaikaan.

Vuoden 2000 aikana saatiin viimeisetkin Heinäkallion tilat remontoitua ja uudistettua niin, että nyt voimme tarjota ennakkovarausten perusteella kokoontumis- ja majoitustiloja kaikkina vuodenaikoina.

Tilojen perusparannuksia ja uudistuksia on jatkettu edelleen. Esimerkiksi vuonna 2009 rakennettiin leirikodin keittiö ja toimistotilat täysin uudelleen. Vuonna 2016 oli vuorossa päärakennuksen toinen sisäänkäynti / kuisti, joka uusittiin kokonaan. Kesällä 2018 otettiin käyttöön täysin uusi rantasauna, jonka yhteydessä on myös takkahuone.

Syksystä 2016 alkaen leirikodin leiri- ja kurssitoimintojen järjestämisvastuu siirtyi Kalajoen Kristilliselle Opistolle, jonka toimilupa laajeni kattamaan myös Kangasalan. Tilat omistaa edelleen Uusheräys.

­